Mocné Evangelium

xvejvodam©2005

 

 

cruz

cruz

Mocné evangelium

     Milí přátelé (i vy ostatní),
 chtěl bych Vás tímto přivítat na těchto stránkách. Možná Vám poněkud
  (a je to téměř úmysl) připomínají náhrobek, ale nenchte se zmást,  
Ten o kterém jsou opravdu zemřel, ale v hrobě nezůstal, byl vzkříšen a je věčně
živý a sedí po pravici svého Otce v nebesích...
      ..... ano tyto stránky jsou věnovány

   

Pánu Ježíši Kristu


   Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
   To bylo na počátku u Boha.  Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo
   vůbec nic, co je.  V něm byl život a ten život byl světlo lidí.  A to světlo ve tmě
   svítí a tma je nepohltila.

Jan 1,1-5
       

                                                           fire

Obsah:

;